Om VED DET GRØNNE BORD

I princippet er en eksamen offentlig. Det vil sige, at man kan gå ind og se og høre sine kammerater ved det grønne bord, men i praksis er det meget få, der benytter sig af det.

Det er baggrunden for, at PTV film på video udgiver en serie af autentiske eksamenssituationer.

Det at opleve mundtlig eksamen ved selvsyn er med til at afmystificere eksamensspøgelset og dermed skabe ro og overblik.

Situationerne er autentiske på den måde, at det er rigtige lærere, censorer og elever, der medvirker, og alle reglerne omkring pensum og eksamen er i overensstemmelse med fagenes bekendtgørelser. Det samme gælder forløbet af eksamen. Men som noget helt ekstraordinært får man mulighed for at overvære eksaminators og censors votering af præstationen.

Det er hensigten at de forskellige eksamenssituationer giver et bredt billede af almindelige eksaminer sådan som de faktisk foregår rundt omkring på skolerne. Det er med andre ord et bevidst valg, at der ikke er tale om elitære situationer.

Med de mange forskellige prøveformer der findes i skolesystemet er behovet for at vise, hvordan en autentisk eksamen forløber, mere aktuel end nogensinde.

Den pædagogiske ide
Den pædagogiske idé er, at eleverne skal være aktive i forhold til udsendelserne. De skal ikke bare se eksaminationerne og prøverne, men selv være medspillere.

Før udsendelserne vises, forbereder eleverne sig på de samme spørgsmål som eleverne på filmen. Spørgsmål og bilag findes her på hjemmesiden.

Herefter vises selve eksaminationen og eleverne diskuterer forløbet. Hvad gjorde eleven godt? Hvad var mindre hensigtsmæssigt? Kunne dispositionen have været anderledes? Fik eleven demonstreret sin viden og kompetence, eller var der sider, som ikke kom klart til udtryk? Hvordan fungerede kommunikationen mellem elev, eksaminator og censor? Kunne eleven have gjort noget for at komme bedre igennem med sit budskab?
Der er ekstraordinært mulighed for at overvære eksaminators og censors votering, hvor man dels oplever deres gennemgang af præstationen, dels får at vide, hvilken karakter, de er kommet frem til.

Det har været redaktionens mål at demonstrere almindelige, typiske eksamener og afgangsprøver, sådan som de kan forekomme på forskellige skoler. Der er altså ikke tale om konstruerede eksemplariske situationer, men tværtimod om eksaminer og prøver som eleverne kan opleve dem i virkeligheden. Det er med andre ord et bevidst valg, at der ikke er tale om elitære eksamenssituationer.

Det overordnede mål er at afmystificere den mundtlige eksamen/prøve. På den måde kan serien medvirke til, at eksamen i så høj grad som muligt vil afspejle elevens reelle evner og kompetencer i de pågældende fag.

Forsæt indkøb