Handelsbetingelser

Den indkøbende skole erhverver en skolelicens i forbindelse med oprettelse af abonnement til Ved Det Grønne Bord.
Det vil sige, at skolen har ret til at vise filmene i undervisningssammenhæng på skolens eller afdelingens fysiske adresse.
Hvis skolen har tre eller flere afdelinger kan der indgås en særlig rabataftale. Kontakt PTV film.

Ved oprettelse af abonnement tildeles skolen en adgangskode og et password, som giver lærerne på skolen adgang til at vise filmene direkte fra internettet.

Der er ingen begrænsning på antal visninger, men adgangskode og password er kun beregnet til lærernes brug på skolens eller afdelingens fysiske adresse.

Hvis skolen har tre eller flere afdelinger kan der indgåes en særlig rabataftale.
Kontakt PTV film.

Adgangskode og password er unikt for skolen/afdelingen og må under ingen omstændigheder udleveres til eleverne.
Såfremt PTV film har mistanke om misbrug,, kan PTV film uden varsel meddele at adgangskode og password er blevet ændret, ligesom PTV film ved gentagen misbrug uden varsel kan lukke adgangen.

Abonnementet kan til enhver tid opsiges for det kommende skoleår.

Forsæt indkøb