Anmeldelser

ti. 15. mar. 2016 kl. 09:25 390
Gode eksamensoplevelser – for både lærere og elever
Af: Jens Giehm Mikkelsen
Onlinemateriale giver god og effektiv mulighed for at gå tæt på hele eksamensprocessen i folkeskolen. Man får et tydeligt billede af prøve og prøveform, der vil lette processen mod eksamen både for lærere, især de nyudannede, og for eleverne.

”Ved det grønne bord” er et onlinesite, der giver en god og effektiv mulighed for at gå tæt på hele eksamensprocessen i folkeskolen. På sitet vdgb.dk gives et godt overblik på folkeskolens prøver efter 9. klasse. Der gives et tydeligt billede af prøve og prøveform, der helt klart vil lette processen mod eksamen både for lærere og for eleverne.

Materialet har en klar intention om at afmystificere prøven og gøre det til en klar og tydelig evaluering af et fagområde. De enkelte fag er bygget på en række videooptagelser, der viser hele forløbet omkring prøven. Derudover kan man også klikke på de tilhørerende opgaver, således at man gennem både billede og tekst kan gennemgå hele prøveformen sammen med eksempelvis eleverne i 9. klasse eller nye lærere. Derved fremstår prøven som et autentisk og naturligt element af skolens evalueringskultur og hele tiden med lærere og elever som medspillere.

Videoklip med eksaminators og censors arbejdsområder i forbindelse med prøven giver den enkelte lærer et godt indblik i den pågældende prøve, og måske især videoklip med eksamensvotering kan have den nye lærers særlige interesse, så det giver en naturlig tryghed inden eksamensperioden.

”Ved det grønne bord” indeholder eksempelvis prøver i dansk, engelsk, tysk, fransk, samfundsfag, historie, fysik, matematik, kristendom og idræt. Idræt som prøvefag er helt nyt og kun afprøvet i 2015, så dette område kunne helt naturligt være interessant for mange idrætslærere og især dem, der underviser i overbygningen – klart og præcist er det fremvist på onlinesiden.

Hele vdgb.dk-siden er meget brugervenlig. Man er hele tiden kun et klik fra det område, man søger. Opgaverne fremstår tydelige, og de forskellige videooptagelser er klare og rummer den nødvendige kvalitet.

Altså: Klart et nemt og fagligt indholdsrigt materiale at finde rundt i, hvilket gør det aldeles relevant og anvendeligt. Overskuelighed og brugervenlighed gør det brugbart for den rutinerede lærer, men måske især for den nyuddannede lærer, der har brug for et klart og tydeligt eksamensoverblik.

”Ved det grønne bord” kan varmt anbefales til alle skoler. Man bør helt klart anskaffe abonnement til materialet, så eksamen bliver en rar oplevelse for både lærere og elever.

folkeskolen@folkeskolen.dk

 


Gode eksamensoplevelser – for både lærere og elever

Prøvefag i idræt – hvordan skal det gøres?

 


 

Forsæt indkøb